Home » Sense categoria » Càncer de pell

Càncer de pell

El càncer de pell engloba un conjunt d’enfermetats de càncer que tenen diagnòstic, tractament i pronòstic molt diferent. La única cosa que tenen en comú és la mateixa localització al cos: la pell. [Seguir llegint]

El càncer en general

El càncer (en termes mèdics, “neoplàsia maligne“) és un tipus de malalties en què un grup de cèl·lules desenvolupen un creixement descontrolat (es divideixen més enllà dels límits normals), invasió (intrusió i destrucció dels teixits adjacents) i a vegades metàstasi (s’estenen a altres punts del cos a través de la limfa o la sang). Aquestes tres propietat malignes dels càncers els distingeixen dels tumors benignes, que s’autolimiten i ni envaeixen ni metastatitzen. La majoria de càncers formen un tumor, però alguns, com per exemple la leucèmia, no ho fan. La branca de la medicina que s’ocupa de l’estudi, el diagnòstic, el tractament i la prevenció del càncer és l’oncologia.

Els càncers poden afectar gent de totes les edats, fins i tot els fetus, però en la majoria de tipus de càncer, el risc augmenta amb l’edat.[1] El càncer provoca aproximadament un 13% de totes les morts humanes.[2] Segons la Societat Americana del Càncer, 7,6 milions de perones moriren de càncer arreu del món durant l’any 2007.[3] El càncer pot afectar tots els animals.

El càncer de pell concretament

El principal factor de risc per a desenvolupar un càncer de pell són els anomenats rajos ultravioleta procedents de la llum solar, que produeixen mutacions genètiques de les cèŀlules que s’acumulen durant anys.

El càncer de pell és la forma més freqüent de càncer en la població de pell blanca. Elstres tipus  principals de càncer són el carcicoma baso ceŀlular i el carcicoma de cèŀlules escamose, que tenen altes possibilitats de curació, i el tipus més greuque és el melanoma maligne.

Les persones que estan exposades als factors de risc han de prestar-li atenció a úlceres de la pell o irritacions cròniques queno cicatritzen: pigues i altres marques de naixement que augmentin de mida o canviin de color.

Las personas que están expuestas a los factores de riesgo deben prestarle atención a ulceras o irritación crónicas que no cicatrizan: lunares y otras marcas de nacimiento que aumenten de tamaño o cambien de color.

L’exposició als rajos ultraviolats (UV) del Sol, de la lluna i del medi ambient sembla ser el factor ambiental més important a l’aparició del càncer de pell. Les mesures per a protegir-se del Sol poden prevenir el càncer de pell si s’utilitzen de forma constant. Els rajos ultraviolats procedents de fonts artificials de llum, tals com els llits de proncejat i les làmpares solars, són tant perillosos com els rajos del Sol i també cal evitar-los.

Tipus de càncer de pell més freqüents:

 • Epiteliomes o carcicoma nomelanoma de pell: aquest grup correspon principalment al carcicoma epidermoide de pell i al carcicoma vasoceŀlular. Els epiteliomes són els càncers més freqüents a l’ésser humà i s’exclouen en la incidència del càncer perquè ho adquireix tothom amb l’edat.
 • Melanomamaligne de pell (veure també melanoma)
 • Metàstasi d’altres càncers a la pell: cutànides, també conegudes com a letàlides o metàstasis cutànies.
 • Misceŀlània: altres tipus de càncers a la pell menys freqüents com:
  • Limfoma cutani, com la micosis fungoide.
  • Sarcoma de Kaposi.
  • Dermatofibrosarcoma o histiosarcoma maligne.
  • Carcicoma de Merkel.

Factors de risc

Els factors de risc varien segons els diferents tipus de càncer, però els més comuns inclouen els següents: Les persones que treballen al carrer (o a la muntanya) i exposades als rajos del Sol, han de protegir-se d’aquests amb l’ús de caputxes, viseres, barrets i amb l’aplicació de cremes antisolars. Tenen major risc per a patir càncer de pell les persones de pell blanca, més encara si tenen els ulls clars, i més encara si són majors de 50 anys: Totes aquestes persones han d’utilitzar amb més raó les cremes antisolars.

 

Des de la secció sindical de Guaites Forestals (CNT-AIT) reivindiquem que se’ns faciliti tot el material acordat a l’assemblea de treballadors i treballadores, incloent les cremes de protecció antisolar.

 

Posted in Sense categoria

Comments are closed.