Home » Sense categoria » La CNT-AIT es mobilitza contra els acomiadaments a Catalunya

La CNT-AIT es mobilitza contra els acomiadaments a Catalunya

Descarregueu tot el comunicat imprimible

CNT-AIT convoca una concentració pel dissabte 26 de març a les 17:00h a Barcelona, contra la resposta repressiva de la direcció de Bombers de la Generalitat a les reivindicacions laborals i de servei de Guaites Forestals.

Després del gran incendi del 1986 a l’Empordà, l’any següent la Generalitat de Catalunya engegà la campanya “Foc verd” i creà el servei de Guaites Forestals, com a professionals situades en punts estratègics del territori, preparades per a detectar des del primer instant qualsevol columna de fum, i localitzar-la amb precisió per tal de què puguin reaccionar amb eficàcia tots els serveis d’emergència. Aquesta és la manera com es prevé el creixement de qualsevol foc forestal.

L’anterior secretari general del Departament d’Interior, Joan Boada, va promoure de forma irregular i il·legítima expedients disciplinaris contra sindicalistes que segueixen reivindicant unes condicions de treball dignes i un servei de detecció de focs forestals coherent amb les persones i eficaç.

La falta de diàleg i les mesures de destrucció del servei han caracteritzat la política laboral a Bombers els darrers anys, en ocasions arribant a tenir incendis forestals impossibles sense el tancament selectiu de Punts de Guaita.

Davant el deteriorament de les condicions de treball, el desmantellament del servei a l’anterior legislatura, i la inoperància dels sindicats “majoritaris”, els treballadors s’organitzen en seccions sindicals de CNT-AIT per defensar els seus drets i el mateix servei a favor de la natura i els habitants del territori.

La protesta es farà davant la seu de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), al carrer Diputació 355 de Barcelona (cruïlla amb passeig de S.Joan).

Recordar també que, després d’acomiadar uns pocs centenars d’auxiliars de bomber forestal el 2010, amb el decret 109/2011 es preveia prescindir enguany de prop de 900 treballadors al cos de Bombers de la Generalitat, i ara el govern obre les portes a contractar-ne alguns per la campanya forestal sense concretar la quantitat.

Comunicat de premsa des de Girona, a 23 de març del 2011


[castellano]

La CNT se moviliza contra los despidos en Catalunya

CNT-AIT convoca una concentración para el sábado 26 de marzo a las 17:00h en Barcelona, contra la respuesta represiva de la dirección de Bomberos de la Generalitat a las reivindicaciones laborales y de servicio de Guaites Forestales.

Después del gran incendio del 1986 en el Empordà, al año siguiente la Generalitat de Catalunya puso en marcha la campaña “Fuego verde” y creó el servicio de Vigías Forestales, como profesionales situadas en puntos estratégicos del territorio, preparadas para detectar desde el primero instante cualquier columna de humo, y localizarla con precisión para que puedan reaccionar con eficacia todos los servicios de emergencia. Esta es la manera como se previene el crecimiento de cualquier fuego forestal.

El anterior secretario general del Departamento de Interior, Joan Boada, promovió de forma irregular e ilegítima expedientes disciplinarios contra sindicalistas que siguen reivindicando unas condiciones de trabajo dignos y un servicio de detección de fuegos forestales coherente con las personas y eficaz.

La falta de diálogo y las medidas de destrucción del servicio han caracterizado la política laboral en Bomberos los últimos años, en ocasiones llegando a tener incendios forestales imposibles sin el cierre selectivo de Puntos de Vigía.

Ante el deterioro de las condiciones de trabajo, el desmantelamiento del servicio en la anterior legislatura, y la inoperancia de los sindicatos “mayoritarios”, los trabajadores se organizan en secciones sindicales de CNT-AIT para defender sus derechos y el mismo servicio a favor de la naturaleza y los habitantes del territorio.

La protesta se hará ante la sede de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS), en la calle Diputación 355 de Barcelona (cruce con paseo de S.Joan).

Recordar también que, después de despedir unos pocos centenares de auxiliares de bombero forestal el 2010, con el decreto 109/2011 se preveía prescindir este año de cerca de 900 trabajadores en el cuerpo de Bomberos de la Generalitat, y ahora el gobierno abre las puertas a contratar algunos para la campaña forestal sin concretar la cantidad.

Comunicado de prensa desde Girona, a 23 de marzo del 2011

Posted in Sense categoria

Comments are closed.